Pravidla registrace

Titulek - maximální délka titulku je 50 znaků a musí začínat velkým písmenem, za prvním písmenem následují písmena malá. V titulku nesmí být použita slova s předponou "nej", superlativy a zmínky o kvalitě, výjimečnosti a ceně. Při psaní titulku používejte diakritiku.

Adresa - maximální délka adresy je 150 znaků a musí být zadaná v jednom ze tvaru http://www.mpalan.cz, www.mpalan.cz, mpalan.cz. V době registrace žádosti o zatřídění odkazu musí být prezentace plně funkční. Adresa nesmí mířit na skripty placených serverů, které na konci obsahují znaky pro identifikaci uživatele - jméno, ID apod. Každá webová prezentace smí vložit do katalogu pouze jednu adresu, která směřuje na hlavní stránku webu. Webové stránky ve tvaru 3řád domény.domena.cz či domena.cz/prezentace nebudou schvalovány!

Popis - minimální délka popisu je 200 znaků a maximální délka je 250 znaků a musí být tvořen smysluplnými větami. Věty popisku musí vždy začínat velkým písmenem a pokračovat malými. Popisek musí být v souladu s pravidly českého pravopisu. Konec popisku musí končit standardním interpunkčním znaménkem. V popisku nesmí být použita slova s předponou "nej", superlativy a zmínky o kvalitě, výjimečnosti a ceně. Popisek nesmí být výpisem klíčových slov pro hledání.

Kategorie - zvolte nejvíce vhodnou kategorii pro své stránky. V případě zařazení odkazu do špatné kategorie dojde k neschválení odkazu.

E-mail - uveďte platný e-mail na kterém budete vyrozuměni o schválení / neschválení Vašeho odkazu, případně zvolíte-li zasílání komentářů, budou Vám na e-mail zasílány hodnocení uživatelů.

Všechny přidané odkazy podléhají kontrole a autorizaci a v případné nedodržení podmínek bude penalizováno neschválením. V případě opakovaného porušení podmínek, mají administrátoři právo uvést stráky na Černou listinu uživatelů.

Každý uživatel souhlasí a uděluje souhlas k ukládání komentářů u registrovaných stránek.

Katalog.mpalan.cz NESCHVALUJE stránky s erotickým, rasovým, či jinak závadným obsahem.

Katalog.mpalan.cz nenese jakoukoli zodpovědnost za škodu či ušlý zisk vzniklé uvedením podoby odkazu do souladu s těmito pravidly ať již v okamžiku zatřízení odkazu či během pozdější kontroly.

Katalog.mpalan.cz si vyhrazuje právo nezařadit jakýkoli odkaz. Každý zadavatel odkazu má však právo na vysvětlení zásahu do podoby odkazu (formou e-mailu po vznesení dotazu).

Vložením odkazu do katalogu Katalog.mpalan.cz udělujete souhlas, k občasnému zasílání novinek a komerčních sdělení e-mailem. Tento souhlas jde kdykoliv zrušit smazáním Vašeho odkazu.

Ve všech případech včetně nejasností mají konečné slovo administrátoři. Vyplněním a odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami registrace na katalog.mpalan.cz.